AÐALFUNDUR KRULLUDEILDAR

Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

1. Kosinn fundarstjóri og fundarritari
2. Stjórn deildarinnar gefur skýrslu um starfsemi deildarinnar á liðnu starfsári.
3. Stjórn deildarinnar gefur skýrslu um fjárhag deildarinnar og leggur fram endurskoðaða reikninga.
4. Kosning stjórnar. Formaður skal kosinn sérstaklega en á fyrsta fundi stjórnar eftir aðalfund skal hún skipta með sér öðrum verkum sem eru, auk formanns: varaformaður, ritari, gjaldkeri, meðstjórnandi og tveir varamenn. Kosning skal vera til eins árs í senn og skal hún vera skrifleg sé þess óskað.
5. Kosning fulltrúa Krulludeildar í stjórn SA
6. Önnur mál er fram kunna að koma.

Á aðalfundinum ræður meirihluti atkvæða úrslitum allra mála."